Tiến độ xây dựng dự án Feliz Homes Hà Nội – Panorama Hoàng Văn Thụ

 Để cho quý khách hàng và cư dân của dự án Feliz Homes Hà Nội – Panorama Hoàng Văn Thụ, dễ dàng cập nhật tiến độ xây dựng. Phòng kinh doanh sẽ thường xuyên cập nhật tiến độ xây dựng thực tế lên bản tin. Rất mong được sự quan tâm và hỗ trợ của quý khách và quý cư dân.

Tiến độ xây dựng ngày 08/10/2020 dự án Feliz Homes Hà Nội – Panorama Hoàng Văn Thụ

Tiến độ xây dựng dự án Feliz Homes Hà Nội - Panorama Hoàng Văn Thụ ngày 08 tháng 10 năm 2020

Tiến độ xây dựng dự án Feliz Homes – Panorama ngày 08 tháng 10 năm 2020

Vào ngày 08/10 toàn bộ mặt sàn của 3 tòa đã và đang được đổ bê tông. Tính đến thời điểm hiện tại tiến độ đang chưa được như mong muốn đề ra. Vì đợt dịch bị cách ly, cũng như lượng công nhân được làm việc trên công trường rất hạn chế.

Tiến độ xây dựng dự án Feliz Homes Hà Nội - Panorama Hoàng Văn Thụ ngày 08 tháng 10 năm 2020

Tiến độ xây dựng dự án Feliz Homes – Panorama ngày 08 tháng 10 năm 2020

Tiến độ xây dựng ngày 20/05/2020 dự án Feliz Homes Hà Nội – Panorama Hoàng Văn Thụ, Hà Nội.

Cập nhật tiến độ dự án Feliz Homes Hà Nội

Tiến độ dự án Feliz Homes – Panorama ngày 20 tháng 05 năm 2020

Tính đến ngày 20/05, toàn bộ 3 tầng hầm đã xong và công nhân đang hoàn tất một số hạng hạng mục nhỏ. Để trở nốt số đất còn lại ở một số khâu.

Cập nhật tiến độ dự án Panorama Hoàng Văn Thụ

Tiến độ dự án Feliz Homes – Panorama ngày 20 tháng 05 năm 2020